JÁKFALVY GÁBOR
Igazságügyi szakértő
RENSING Bt. | ADJUSTER Kft.

JÁKFALVY GÁBOR
gyémánt fokozatú igazságügyi szakértő


JÁKFALVY GÁBOR gyémánt fokozatú igazságügyi szakértőKijelölt igazságügyi szakértőként 1993. év januárjától végzek, az egész ország területén műszaki szakértői tevékenységet, immár 25 éve!

Magas-, mélyépítési- illetőleg ingatlanforgalmi szakértőként kezdtem el a szakértői pályámat.

Megbízóim kezdetben, jellemzően a Fővárosi Bíróság, a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve egyéb vidéki bíróságok voltak (mára Törvényszék a nevük). A bírósági/törvényszéki kirendeléseim során, többszáz polgári peres eljárásban készítettem - készítek jelenleg is - igazságügyi műszaki szakértői véleményt!

A bírósági kirendeléseken túlmenően, sok kirendelést kaptam eddig is a Fővárosi- illetőleg Pest Megyei Rendőr Kapitányság-tól, valamint az APEH (NAV) is rendszeresen bíz meg szakértői feladatokkal, építési és ingatlanforgalmi ügyek szakértői vizsgálatára.

Fővárosi önkormányzatok (Budapest-Főváros I; III; VI; VII; VIII; XII. kerületek) megbízásából, 1993-2017. évek között elvégzett értékbecslések- illetőleg épületdiagnosztikai vizsgálatok száma eléri a 2.500-as darabszámot. Ezek jellemzően az önkormányzati tulajdonú bérlakás állomány-, valamint üzlethelyiségek elidegenítését (a bérleti szerződések megújítását) segítették elő, továbbá épületdiagnosztikai célvizsgálatok lefolytatását jelentették, illetve egyéb építésrendészeti eljárásokban váltak szükségessé.

A korábbi években (1993-2008. között) különböző pénzintézetek (MEZŐBANK; Polgári Bank; Magyar Külkereskedelmi Bank, Földhitel- és Jelzálogban) minősített értékbecslőjeként több ezer ingatlan fedezetértékelését végeztük el (lakó-, kereskedelmi-, és ipari ingatlanok vonatkozásában).

JÁKFALVY GÁBOR gyémánt fokozatú igazságügyi szakértőIgazságügyi szakértői tevékenységem mára a vagyonértékelés, vagyonkárok felmérése, szakvéleményezése felé tolódott át, ennek keretében a GENERALI Biztosító Zrt-vel kötött keretszerződés alapján (1999. évtől kezdődően) jelentősebb vagyonkár ügyekben, illetve felelősségi kárügyekben végzek – évente átlagosan 50-100 káresemény vonatkozásában – kárfelmérést, kárelemzést, készítek (vagy szakági szakértők bevonásával készítünk) műszaki szakértői véleményt.

A műszaki szakértői tevékenység mellett, műszaki ellenőri feladatokat is ellátok, különböző magas- és mélyépítési projektekben. Mindezek alapján elmondható, hogy eddigi szakértői tevékenységem során – a kirendelők/megbízók széles köre miatt is - igen változatos, szerteágazó szakértői feladattal találkoztam, melyeket igyekeztem tudásom folyamatos fejlesztésével magas színvonalon teljesíteni!

A Közigazgatási- és Igazságügyi Minisztérium által 2005. évtől kezdődően végrehajtott, szakértői kompetenciakör vizsgálat eredményeként, az alábbi szakterületeken van jogosultságom szakértői tevékenységet folytatni:
beruházás, beruházás lebonyolítás, építésgazdaság, építésszervezés, építésgépesítés, építési szakipar, építési szerelőipar, építéstechnológia, építőanyag-ipar, épületszerkezet, geotechnika, mélyépítés, ingatlan-értékbecslés.

RENSING Mérnöki és Szolgáltató Betéti Társaság

RENSING Mérnöki és Szolgáltató Betéti Társaság


A RENSING Mérnöki és Szolgáltató Betéti Társaságot 1999. június 3-án – Cg. 01-06-725045/3 számon - jegyezte be a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság.

A cég „fő tevékenysége” műszaki vizsgálat, elemzés, ezen belül épületdiagnosztika, műszaki állapotfelmérés, kárfelmérés, építési hibák feltárása, ingatlanforgalmi értékbecslések-, vagyonértékelések készítése. A cég tulajdonosai igazságügyi építési (magas- és mélyépítési) és ingatlanforgalmi szakértők.

A RENSING Bt. beltagja Jákfalvy Gábor, okl. építőmérnök, gazdasági-szervezési szakmérnök, építési igazságügyi szakmérnök, igazságügyi építési- és ingatlanforgalmi szakértő. Kültag, Szántó Zsolt szintén építőmérnök, igazságügyi építési szakértő. Állandó megbízás keretében, a cég szakértői tevékenységében részt vesz Molnár Sándor statikus tervező- igazságügyi statikai szakértő, esetenként több, más szakterületeken dolgozó, eseti szakértők is.

A RENSING Bt. által foglalkoztatott igazságügyi szakértők kompetencia köréről, a szakértők adatairól bővebben a https://inyr.im.gov.hu/Szakertok honlapon kaphatnak információt.

A RENSING Bt. főbb adatai:
Cégjegyzékszám:01-06-725045
Székhely:1016 Budapest, Aladár u. 2/b. as. 2. sz.
Telefon/fax:+36 1 212 51 72
E-mail:jakfalvy@rensing.hu
Kapcsolattartó:Jákfalvy Gábor
Mobil telefon:+36 20 330 35 35


Társaságunk szakmai tevékenysége során, egyes Fővárosi önkormányzatok (Budapest I; III; VI; VII; VIII; XII. kerületeinek) megbízásából, az 1995-2017. évek között végzett ingatlan értékbecsléseket, épületdiagnosztikai vizsgálatokat.

Részt vettünk – 2001-2002. években - a Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának, nem lakás célú ingatlan állományának privatizációjának előkészítésében. A Terézvárosi Vagyonkezelő Rt. megbízásából mintegy 600 darab üzlethelyiség értékelését végeztük el. A korábban különböző pénzintézetek (MEZŐBANK; Polgári Bank; Magyar Külkereskedelmi Bank) minősített értékbecslőjeként végeztük el – több ezer - ingatlan (lakó-, kereskedelmi-, és ipari ingatlanok vonatkozásában) értékbecslését, vagyonértékeléseket-, illetőleg hitelfedezet céljára szolgáló értékeléseket.

A RENSING Bt. 2003. év júniusától a Földhitel- és Jelzálogbank Zrt. minősített értékbecslőjeként, több mint másfélezer lakó-ingatlan fedezetértékelését (hitelbiztosítéki érték meghatározását) végezte el. Ezeken túlmenően a RENSING Bt. végez egyéb műszaki szakértői tevékenységet is. Ennek keretében például, a GENERALI Biztosító Zrt-vel kötött keretszerződésünk alapján (1999. évtől) a Társaság jelentősebb épület- és vagyonkár ügyeiben készítünk műszaki szakértői véleményt. A műszaki szakértői tevékenység mellett, műszaki ellenőri feladatokat is ellátunk, különböző magas- és mélyépítési projektekben.

ADJUSTER Vagyonkár Elemző Kft.

ADJUSTER Vagyonkár Elemző Kft.


Az ADJUSTER Vagyonkár Elemző Kft-t 2014. szeptember 22-én – Cg. 01-09-195994 számú végzésében - jegyezte be a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.

A cég főtevékenysége „mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás”, ezen belül épületdiagnosztika, műszaki állapotfelmérés, építési hibák feltárása, kockázatértékelés, kárszakértés, műszaki vizsgálat, elemzés, továbbá ingatlanforgalmi értékbecslések-, vagyonértékelések készítése.

A cég tulajdonosa, ügyvezetője Jákfalvy Gábor igazságügyi építési (magas- és mélyépítési) és ingatlanforgalmi szakértő. Az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Felügyeleti Főosztálya – XX-IFFO/1453/2/2015. iktatószámú határozatában – 010642 nyilvántartási számon bejegyezte az ADJUSTER Kft-t az igazságügyi szakértői névjegyzékbe, az alábbi szakterületeken:

Az ADJUSTER Kft. megalakulása óta elsősorban vagyonkár ügyekben végez igazságügyi szakértői tevékenységet. Szükség esetén statikai-, épületvillamossági-, épületgépészeti- és építész szakértők bevonásával végzünk épületdiagnosztikai vizsgálatokat, kockázatelemzést, egyéb építési/kivitelezési ügyekben folytatunk le műszaki vizsgálatokat, kivitelezési-, építési hibák megállapítását, hibás teljesítés, értékcsökkenés meghatározását, ezekben a szakkérdésekben igazságügyi szakértői vélemény megalkotását.

Az ADJUSTER Kft. főbb adatai:
Cégjegyzékszám:01-09-195994
Székhely:1016 Budapest, Aladár u. 2/b. as. 2. sz.
Telefon/fax:+36 1 212 51 72
E-mail:jakfalvy@adjuster.hu
Kapcsolattartó:Jákfalvy Gábor
Mobil telefon:+36 20 330 35 35